Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khalifah Abu Bakar As Shiddiq

PELAJARAN KE DUA

KEKHILAFAHAN ABU BAKAR ASHSHIDDIQ RADLI’ALLAAHU ANHU

1. Keturunannya: Beliau itu adalah bernama Abdullah putera Abu Quhafah putera Amir. Dengan Nabi s.a.w. nasabnya itu berkumpul dalam neneknya yang ke enam yaitu yang bernama Murrah.

2. Beliau itu dilahirkan sesudah Nabi s.a.w. dengan selisih dua tahun dan beberapa bulan.

3. Beliau itu mempunyai sifat yang istimewa yaitu lemah-lembut, baik dalam pergaulan, rendah hati dalam persaudaraan serta selalu mempunyai hati yang belas-kasihan dan kasih sayang

4. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Dari bangsanya beliau mendapat kepercayaan karena beliau memang bersifat amanah (dapat dipercaya dan selalu menepati janjinya). Karena itu beliau pun termasuk orang yang banyak mempunyai harta (hartawan).

5. Terhadap suku Quraisypun beliau sangat dicintai sebab siapa yang lemah tentu diberi pertolongan sedang yang fakir tentu mendapat bantuan untuk nafkah hidupnya.

__________

Latihan

  1. Sebutkanlah nasab atau keturunan Abu Bakar r.a.?
  2. Bilakah beliau itu dilahirkan?
  3. Apa saja sipat-sipat yang istimewa bag! beliau di antara orang-orang Quraisy itu?
  4. Apa pekerjaan beliau ?
  5. Bagaimanakah kedudukan beliau itu di antara orang-orang ?