Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perjalanan Abu Bakar Setelah Islam

PERJALANAN KE TIGA

PERJALANAN ABU BAKAR SESUDAH ISLAM

1. Abu Bakar Ra. adalah orang yang selalu menjadi sahabat yang setia¹) pada Rasulullah SAW. sebelum diangkatnya menjadi nabi.

2. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. telah diangkat sebagai rasut, maka 'Abu Bakar itulah pertama-tama orang yang beriman (percaya) pada beliau di antara golongan orang-orang lelaki²).

3. Beliau juga mengajak kawan-kawannya, maka dengan beliau inilah banyak orang yang masuk dalam agama Islam, diantaranya ialah 

  • 'Utsman bin 'Affan, 
  • Zubair bin 'Awwaam dan 
  • Thalhah bin Abdullah.

4. Beliau juga seringkali membeli hamba sahaya yang mukmin lalu dimerdekakan semata-mata untuk mencari keridlaan Allah.

5. Ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah, Abu Bakar selalu mengawani beliau, juga sampai masuknya ke dalam gua. Di Madinah beliau itu senantiasa membela Rasulullah dan terus mendampinginya dalam peperangan-peperangan. Abu Bakar pulalah yang membawa bendera perang ketika terjadi perang Tabuk.

6. Beliau Ra. beribadat haji dengan sekalian orang Islam pada tahun ke sembilan dari hijrah.

7. Sewaktu Rasulullah s.a.w. sakit, Abu Bakar diperintahnya untuk bersembahyang dengan para manusia, maka shalatlah beliau sebagai Imam. Ini adalah suatu tanda bahwa beliau adalah mempunyai hak yang penuh untuk menduduki jabatan sebagai Khalifah.

____________

Latihan

  1. Bagaimanakah hubungan antara Rasulullah s.a.w. dengan Abu Bakar r'anhu sebelum beliau s.a.w. diangkat menjadi nabi?
  2. Apakah yang beliau lakukan ketika mula-mula Rasulullah diangkat sebagai Rasul?
  3. Apakah beliau itu juga mengajak-ajak orang lain untuk masuk Islam?
  4. Apa yang beliau lakukan ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah?
  5. Kapan beliau melakukan ibadat haji beserta kaum muslimin?
  6. Apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap beliau ketika sakitnya Rasulullah?

_______________

Catatan kaki

1) Dalam hal persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah ini, oleh Al-Qur'an telah dinashkan (disebutkan) dalam firman Allah ta'ala:

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

Artinya: Ketika ia (Nabi Muhammad) berkata kepada sahabatnya 'Abu Bakar: "Jangan saudara bersusah hati, bahwasanya Allah beserta kita".

2) Nabi S.a.w. bersabda:

مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إلَى الْإِسْلَامِ إلَّا له كَبْوَةٌ غير أَبِي بَكْرِ

Artinya: Aku tidak pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam, kecuali la mesti agak muram mukanya selainnya Abu Bakar.