Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doa ma'rifat dan mukasyafah dengan asma Al batin

Barang siapa yang memperbanyak dzikir asma Al batin (الباطن) maka ia akan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi tenang diri, lapang hati dan bersinar batinnya.

jika dzikir asma Al batin tersebut diamalkan terus menerus hingga khodamnya kluar dan ikut berdzikir, maka di bumi manapun orang tersebut datang atau singgah akan disambut para penduduknya dengan baik serta patuh padanya. 

dan siapapun yang melihatnya akan senang/cinta padanya serta mengikuti perintahnya dengan senang hati.

Syekh Zainuddin Al kafi berkata: barang siapa yang menulis asma Al batin pada bejana kaca sebanyak jumlah bilangannya (dengan perhitungan abajadun) disaat bulan purnama, dan orang tersebut membaca asma Al batin sebanyak mungkin, kemudian tulisan tersebut di lebur/dicampur dengan air hujan, kemudian air tersebut diminum dengan tujuan agar mukasyafah dan ma'rifat, maka Allah akan membukakan segala sesuatu yang samar baginya, ada kalanya lewat mimpi dan adakalanya dalam keadaan terjaga, sesuai usaha dan upaya orang tersebut dalam pengamalan, semakin khusyuk dan serius maka hasilnya akan semakin luar biasa.