Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

kitab mabadi fiqih juz 3 PDF

Pendahuluan


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang

Segenap puji bagi Allah SWT yang telah mengkaruniakan petunjuknya agar kita memeluk agama islam, tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk seandainya Allah SWT. Tidak memberikan petunjuknya kepada kita.

Shalawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran.

Buku ini merupakan pelajaran dalam ilmu Fiqih merupakan mazhab Imam Syafi’i RA. Pelajarannya saya pilihkan agar dapat digunakan oleh pelajar sekolah atau pesantren islam di Indonesia. Buku ini saya bagi dalam empat juz, dan dalam penyusunannya saya berpedoman kepada kemampuan yang sesuai dengan alam negara Indonesia, juga mengingat apa yang menjadi kegemaran dan kekuatan akal pikiran para pelajar.

Saya panjatkan do’a kepada Allah SWT. Agar mentahkik (mengadakan) apa yang menjadi maksud saya tadi, sebab apa yang menjadi idaman saya tak lain hanya sumbangan kebaikan menurut apa yang dapat saya sampaikan, juga tiada yang saya harap dapat membimbing kecuali Allah SWT. Hanya kepadanya saya berserah diri dan kepadanya pula kita akan kembali.

Pengarang Kitab:

Umar Abdul Jabbar

Penyusun : Syeh Umar Abdul Jabbar
Kategori/Fan kitab : Fikih
Metode : Tanya jawab (As'ilah)
Target pelajar : Mubtadiin/uula (Pemula)
Halaman: 26 halaman