Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kitab Aqidatul 'Awam PDF

Nama: Aqidatul'Awam
Pengarang: Sayyid Ahmad Marzuqi
Bahasa: Arab & Pegon
Halaman: 32
Penerjemah Pegon: Kh. Bisri Mustofa

Sesuai namanya Aqidatul'Awam (Aqidahnya orang awam) merupakan kitab yang berisi pengetahuan pokok aqidah Islam yang wajib diketahui orang islam.

Mencakup 50 aqoid
 • 20 sifat wajib Allah
 • 20 sifat muhal Allah
 • 4 sifat wajib para Rasul
 • 4 sifat muhal para Rasul
 • 1 sifat mungkin Allah
 • 1 sifat mungkin para Rasul
 • Mengetahu kitab-kitab Allah Yang diturunkan
 • Malaikat-malaikat Allah
 • Qodho dan Qodar
 • Dan mengenal keluarga nabi
 • Istri-istri nabi Muhammad
 • Dan putra-putri beliau.