Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bidayatul Hidayah PDF

Nama : بداية الهداية (Bidayatul Hidayah)
Pengarang : Imam Al Ghozali
Bahasa : Arab
Terjemah : Jawa Pegon

Makna Jawa, gandul atau brewok. Jadi sangat mudah mempelajari dan memahaminya. 

Kitab Bidayatul hidayah termasuk jenis kitab tasawuf yang mengkonsep 24 jam dalam sehari untuk beribadah, berdzikir, etika makan dan minum, etika tidur, berdoa dan bekerja dan sebagainya

Semoga dengan mengkaji kitab tersebut menjadikan kita sadar diri bahwa hidup itu memperbanyak amal ibadah untuk bekal diakhirat kelak.