Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Legenda Rokok

Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Rokok. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama raja Ardath. Raja Ardath mempunyai seorang anak bernama Kansas. Suatu hari, ketika sang Surya tenggelam di ufuk barat dan Star Mild menyinari angkasa, Kansas diculik oleh tiga penjahat bernama Dji, Sam, Soe. Kansas disekap di Gudang Garam.
Raja Ardath mendapat informasi bahwa putranya disekap di Gudang Garam dan ia mengutus seorang ksatria yang bernama Marcopolo. Sesampainya di Gudang Garam, Marcopolo bertarung dengan Dji, Sam, Soe mendapat pukulan bertubi-tubi sehingga wajah mereka penuh dengan Bentoel Biru. Akhirnya Marcopolo berhasil menyelamatkan Kansas tetapi kondisi tubuh Kansas lemah karena ia disiksa selama disekap.

Marcopolo membawa Kansas kepada tabib Marlboro. Marlboro menyuntik obat kepada Kansas dengan Djarum Super. Akhirnya Kansas sehat dan tumbuh dengan Sampoerna