Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ARTI ASMA’ BARHATIYAH

Asma birhatiihin, barhatiihin, Birhatiyyah, Barhatiyah, barhatiyyah atau burhutiyyah. Mengingat tidak ada harakatnya bukan bahasa Arab juga. Tapi menurut hemat penulis yang benar adalah BARHATIYAH, seperti halnya BISMILLAH penyebutannya menjadi BASMALAH.
 1. Birhatiihin (zat yg Maha Suci) برهتيه
 2. Karirin (ya Allah) كرير
 3. Tatliihin(maha Suci & maha Kuasa) تتليه
 4. Thauraanin(zat yg maha Hidup) طوران
 5. Mazjalin (zat yg maha Berdiri) مذجل
 6. Bazjalin (zat yg maha Esa) بذجل
 7. Tarqabin(zat yg maha Selamat) ترقب
 8. Barhasyin(ya Allah kabuikanlah) برهش
 9. Ghalmasyin(zat yg maha Suci) غلمش
 10. Hauthiirin(zat yg maha Kuat) خوطير
 11. Qalnahaudin(zat yg maha Mendengar dan Melihat) قلنهود
 12. Barsyaanin(zat yg maha Meliputi) برشان
 13. Kadhahiirin(maha Suci Allah) كظهير
 14. Namuu syalahin(wahai Tuhan yg maha Mulia Engkau adalah Allah) نموشلخ
 15. Barhayuula(maha Suci Allah) برهيولا
 16. Basykailakhin(maha Agung maha Pengasih dan maha Penyayang) بشكيلخ
 17. Qazmazin(zat yg maha Memelihara) قزمز
 18. Anghalulaithin (zat yg maha Agung dan maha Bijaksana) انغلليظ
 19. Qabraatin(zat yg maha Agung) قبرات
 20. Ghayaahaa(zat yg maha Mulia) غياها
 21. Kaidahuuala(zat yg maha Kuasa ialah Allah) كيدهولا
 22. Syamkhaahir(zat Allah yg maha Tinggi) شمخاهر
 23. Syamkhahiirin(zat yg maha Memutus) شمخاهير
 24. Syamhaahiirin(zat yg maha Kuasa) شمهاهر
 25. Bikahthahuuniihin(wahai zat yg maha Dahulu) بكهطهو نيه
 26. Basyaarisyin(zat yg maha Kuasa atas segala sesuatu) بشا رش
 27. Thuunasyin(wahai zat yg maha Bersyukur) طونش
 28. Syamkhaa baaruuhin(yang maha Kuasa adalah Allah yg maha Mulia) شمخابروخ
Driwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny di dalam kitabnya Manba’u Usulil Hikmah, Sesungguhnya Asma’ Barhatiyah merupakan Qosam yang sangat agung dari jaman terdahulu, Para Ulama ulama terdahulu memberikan nama A’hdul Qodim ( perjanjianlama/kitab taurat ), Misaqul A’dzim ( perjanjian yang agung ), Sirrul Masun ( rahasia yang terjaga ), Kibritul Ahmar ( Merah Delima ).

Asma’ Barhatiyah merupakan pegangan para Hukama’ ( Ahli-ahli hikmah ) terdahulu yang kemudian berlanjut kepada Nabi Sulaiman A.S, Asif bin Barkhoya, Alhakim Qolfatoyrusyin, kemudian kepada para murid-muridnya (Alhakim Qolfatoyrusyin) yang sampai kepada kita pada hari ini.

Asma’ Barhatiyah merupakan Qosam Agung yang tidakakan melanggar dengan Qosam ini para Malaikat dan yang tidak akan menentangnya para Jin, ifrit, marid, Syetan, Asma’ Barhatiyah merupakan Qosam mulia dan agung yang banyak sekali keberkahannya yang lebih hebat dari Azimah-azimah dan Qosam-qosam lainnya.

Qosam ini bisa digunakan dalam semua amal seperti, Menurunkan Malaikat, menghadirkan A’wan (golongan) khodam kebaikan, mencegah keburukan, mengusir, mengalahkan, halimunan, menampakkan sesuatu yg tesembunyi, dan semua perkara2 yang di kehendaki oleh manusia dari hal-hal yang baik dan yang buruk.

Barang siapa yang membaca Asma’ ini pada waktu apa saja dengan keadaan suci dari najis baik badan, pakaian, tempat disertai mewangikan tempat, badan, pakaian, kemudian membaca Asma’ Barhatiyah di depan wadah/bejana yang di isi air yang bersih atau di baca pada cermin yang bening ( kaca benggala ) maka akan hadir para khodam asma’ ini yang akan menjawab segala macam pertanyaan yang anda tanyakan.

Asma' Barhatiyah adalah ilmu-ilmu ruhani serta pokoknya Ilmu hikmah maka barang siapa yang mengetahuinya maka orang tersebut akan menjadi kaya dari yang lainnya dengan wasilah asma’ ini, 

Asma’ Barhatiyah mempunyai 28 isim yang mengikuti kepada 28 huruf Hijaiyah dan 28 tempat turunnya bulan, tiap-tiap isim mempunyai huruf dan manazil (tempat turunnya) bulan

Keterkaitan asma barhatiyyah dengan huruf hijaiyyah

1. Barhatiihin ---- Alif
2. Kariirin ---- Ba
3. Tatliihin ---- Jim
4. Thouroonin ---- Dal
5. Mazjalin ---- ha
6. Bazjalin ---- Waw
7. Tarqobin ---- Zay
8. Barhasyin ---- HHa
9. Gholmasyin ---- Tho
10. Hauthiirin ---- Ya
11. Qalnahuudin ---- Kaf
12. Barsyaanin ---- Lam
13. Kazhohiirin ---- Mim
14. Namuu syalakhin ---- Nun
15. Barhayuula ---- Sin
16. Basykailakhin ---- ‘Ain
17. Qazmazin ---- Fa
18. An-gholulaithin ---- Shod
19. Qobrootin ---- Qof
20. Ghayaahaa ---- Ro
21. Kaidahuula ---- Syin
22. Syamkhaahirin ---- Ta
23. Syamkhohiirin ---- Tsa
24. Syamhaahiirin ---- Kha
25. Bikahthohuuniihin ---- Dzal
26. Basyaarisyin ---- Dlod
27. Thuunasyin ---- Zho
28. Syamkhoo baaruuhin ---- Ghain