Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fadhilah Asma' Birhatiyyah تتليه


Asma' Burhutiyyah yang ketiga

3. تتليه
Ta' difathah, ta' kedua disukun, lam dikasroh, ya' disukun, ha' dikasroh dan ditanwin (tatlihin)
Dalam bahasa Arab artinya: القدوس القادر

Fadhilah

Mengusir serangga/kutu kasur (tinggi)
Barang siapa yang menulisnya 13x pada papan yang rata dan ditaruh dalam rumah yang ada kutunya maka dia akan pergi.

Menarik Rizki
Barang siapa membacanya 70x tiap hari maka ia akan menjadi kaya raya dan akan diberi penghidupan yang baik oleh Allah.

Melipur pasangan yang sedang marah
Barang siapa menulisnya sebanyak 70x pada tulang kidang dengan minyak misik dan za'faron kemudian dia bawa, diletakkan pada kepala maka akan luluh hati istrinya.

Menundukkan para ruh
Barang siapa yang membaca برهتيه كرير تتليه dengan rutin maka para ruh akan tunduk padanya baik ruh bangsa langit atau bumi.